Mentalno razgibavanje

25 MART 2019

Jutarnji program Nove S vode i uređuju Darko Mitrović i Veljko
Pajović. Pored toga što će vas nasmejati svakog jutra pre polaska
na posao, ovaj radijski dvojac će sa svojim gostima u studiju
obrađivati najaktuelnije teme.